Zkřížená lateralita – možná příčina školních potíží. Jak ji poznat a jak ji zdolat?

V minulém článku Připravenost na školní docházku Co dělat při problémech se čtením a psaním jsem Vám slíbila jednoduché „domácími“ testy, které Vám mohou pomoci odhalit  možné příčiny  školních potíží – se čtením, psaním, únavou… Ty mohou mít různé příčiny. Jednou z nich je zkřížená lateralita. Na tu se zaměříme.

Co je to lateralita?

Lateralita je přednostní užívání jednoho z párových orgánů –  ruky, nohy, oka, ucha. Lateralita se vyvíjí postupně.

Praváci užívají převážně pravou ruku, leváci levou a ti, kteří používají obě ruce v hrubé i jemné motorice stejně, jsou nevyhranění. Dítě začíná postupně upřednostňovat jednu ruku. Která ruka je dominantní, by mělo být jasné před nástupem dítěte do školy. Která to je, můžeme zjistit pozorováním dítěte.

Zkřížená lateralita

Někdy může být dominantní jiná ruka a jiná noha, oko, nebo ucho. Nás zajímá hlavně vztah ruky a oka. Je-li dominantní ruka jiná než je dominantní oko, mluvíme o zkřížené lateralitě (dominantní pravá ruka a dominantní levé oko, nebo naopak – dominantní levá ruka a dominantní pravé oko).

Zkřížená lateralita může být příčinou potíží ve škole

Co nás na ni může upozornit?

Předškoláci se zkříženou lateralitou neradi kreslí a kreslení jim ani moc nejde, mají problémy s rozlišením zrcadlově obrácených tvarů, s vyhledávání rozdílů ve tvarech, s překreslováním tvarů… U školáků se mohou objevit potíže v českém jazyce – při nácviku čtení a psaní, v matematice, ve výtvarné a tělesné výchově, v chování. Mohou obtížně rozlišovat písmena například b/d, s/z, která vypadají stejně, ale jsou zrcadlově otočená, mohou být pomalejší ve čtení a psaní, chybovat v opisech, přepisech, psát zprava doleva, zrcadlově otočeně, mohou mít potíže s počítáním, při pohybové aktivitě, při mluvení, s orientací v prostoru. Jak uvádí naše přední ortoptistka Mgr. Andrea Jeřábková (viz článek Připravenost na školní docházku Co dělat při problémech se čtením a psaním) „Děti mají problémy s pravo-levostrannou orientací, s hodinami, píší zrcadlově, při psaní nedrží linku, bývají s nástupem do školy hodně unavené“.

Proč tyto potíže vznikají?

Lidský mozek se skládá ze dvou částí – z pravé a levé hemisféry. Každá z nich ovlivňuje a řídí jiné činnosti. Dítě má nakreslit tvar, nebo napsat písmeno, které vidí. Má-li stejnou dominantní ruku i oko (například dominantní oko je pravé, dominantní ruka je pravá), jde podnět do mozku a zpět kratší cestou. Je-li ale jeho dominantní ruka jiná než dominantní oko (má zkříženou lateralitu),  putuje podnět déle a během jeho cesty může dojít k chybám. Dítě pak například při čtení některé písmeno vynechá, zamění b za d, při opisu vynechá háček, čárku, písmeno…  

Má-li například dominantní oko levé, jde vnímaný text převážně do centra zraku v pravé hemisféře.  Řečové schopnosti, psaní, počítání, motorické reakce, vědecké uvažování… ale obstarává hlavně levá hemisféra. Proto jsou informace převedeny do levé hemisféry. Cesta je tedy delší, složitější a může při ní dojít k chybě.

Jak poznat zkříženou lateralitu?

Pozorováním. Dlouhodobým, v různých situacích.

Kterou rukou kreslí? Do které ruky vezme chleba, jablko… při jídle? Kterou rukou si čistí zuby? Kterou rukou pokládá kostku při stavění komínu, když už je komín dost vysoký? … Kterou nohu upřednostňuje? Na které se klouže? Kterou kope do míče? Ke kterému uchu přiloží hodinky, aby slyšelo, jak tikají? Kterým okem se dívá do krasohledu, do kukátka, klíčovou dírkou…?

Pravák, nebo levák?

K určení laterality ruky se u nás nejčastěji vychází z testu našeho světově uznávaného dětského psychologa prof. Matějčka. Můžete ho zkusit začlenit do hry. Dítě by nemělo poznat, že se něco děje. U některých činností bude potřebovat obě ruce. Dominantní ruka – „ta šikovnější“ provádí náročnější činnost, druhá – „méně šikovná “ přidržuje.

  1. Dejte dítěti navléknout nit do jehly. Kterou rukou drží nit? (Trefit se do jehly nití je těžké. Proto nit drží  „šikovnější“ –  dominantní rukou.)
  2. Dejte dítěti navlékat korálky na špejli, nebo drát. Kterou rukou navléká korálky? (Navléci korálek na špejli vyžaduje šikovnost. Proto korálek navléká „šikovnější“ – dominantní rukou.)
  3. Dejte dítěti smotat krejčovský metr. Kterou rukou motá?
  4. Nechejte dítě házet jednou rukou míčky, šišky…  do krabice. Kterou rukou hází?
  5. Nechejte dítě strčit klíč do zámku. Kterou rukou strká klíč?
  6. Řekněte dítěti, ať si sáhne jednou rukou na ucho a na nos. Kterou rukou si na ně sáhne?
  7. Řekněte dítěti, ať spojí ruce tak, aby byly prsty zasunuty do sebe. Palec které ruky je nahoře?
  8. Řekněte dítěti, ať jednou rukou co nejsilněji zmáčkne vaši ruku. Kterou rukou Vás zmáčkne?
  9. Řekněte dítěti, ať zatleská tak, aby jedna ruka byla nahoře a druhá dole. Kterou ruku má nahoře?
  10. Požádejte dítě, ať Vám podá např. jablko. Kterou rukou je podává?

Můžete také sledovat, ve které ruce drží tužku, kterou ořezává ořezávátkem, ve které ruce drží kladívko, když zatlouká hřebík, kterou rukou si zapíná zip u bundy, kterou rukou provléká tkaničku  dírkami boty, do které ruky vezme lžíci při jídle (lžíci položte tak, aby ji mělo před sebou, aby nebyla blíž a držátko nesměřovalo ani k jedné ruce), kterou rukou vkládá korálky do lahvičky, zasouvá kolíčky do prkénka s otvory, vytahuje klíč ze zámku, trhá drobné ovoce, ve které ruce drží tužku, má-li obkreslit svoji ruku?…

Postup a záznamové tabulky k určení laterality ruky, postupy a hry k rozvoji hrubé i jemné motoriky a hlavně grafomotoriky – nezbytné pro zvládnutí psaní, cvičení na zvýšení pohyblivosti a uvolňování ruky, jak správně sedět u pracovního stolu a správně držet tužku, pero včetně zobrazení a popisu nejčastějších chyb, které způsobují, že psaní nejde… se zásobou her a pracovních listů obsahuje Z PŘEDŠKOLÁČKA ÚSPĚŠNÝM ŠKOLÁKEM 1. ČÁST MOTORIKA A GRAFOMOTORIKA – https://jednoducheuceni.cz/pracovni-listy-pro…/ 

Postupy, hry a pracovní listy pro rozvoj zrakového vnímání a prostorové orientace, které jsou nezbytné pro čtení, psaní, počítání… obsahuje https://jednoducheuceni.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky-zrakove-a-prostorove-vnimani/ – Z PŘEDŠKOLÁČKA ÚSPĚŠNÝM ŠKOLÁKEM 2. ČÁST ZRAKOVÉ A PROSTOROVÉ VNÍMÁNÍ  – https://jednoducheuceni.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky-zrakove-a-prostorove-vnimani/

Které oko je dominantní?

K určení laterality oka sledujte, jak je uvedené výš, kterým okem se podívá do klíčové dírky, do kukátka, do krasohledu, nebo společně zkuste následující pokus:

Natáhněte paže před sebe a z prstů udělejte okénko, kterým při pohledu oběma očima budete vidět určitou věc (např. lampu). Zavřete jedno oko (dítěti je můžete zakrýt). Vidíte v okénku z prstů stále lampu, nebo zmizela? Oko otevřete (odkryjte) a zavřete (zakryjte) druhé.  Vidíte v okénku z prstů stále lampu, nebo zmizela? Oko, kterým jste i po zavření druhého oka stále viděli v okénku z prstů lampu, je dominantní.

Co dělat, máte-li pocit, že má Vaše dítě zkříženou lateralitu?

Nejlépe je obrátit se na odborníky z pedagogicko-psychologických poraden, nebo na školního psychologa. Ti provedou potřebná vyšetření. Jestliže se Vaše obavy potvrdí, doporučí cvičení, která dítěti pomohou. Zkřížená lateralita nemusí být problémem, ale může. Když ji odhalíme včas, pomůžeme předejít možným problémům i zbytečným špatným známkám.

Hry, které pomáhají poprat se se zkříženou lateralitou, a některé mnemotechnické pomůcky uvedu v některém z dalších článků. Obecně pomáhá vše, co podporuje rozvoj hrubé a jemné motoriky –  sport, hry, různorodé činnosti.

Krásný den Vám i Vašim dětem

Jana

Jana Potůčková
Jako nadšená autorka učebnic s více než dvacetiletou praxí a neméně nadšená matka tří dětí vím, že právě rodiče mohou nejlépe pomoci svým dětem učit se lehce a s radostí. Mým posláním je ukázat Vám jak.Více informací o mně zjistíte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.