Jak pracovat s pásy ABECEDA a POČÍTÁNÍ DO 20

V posledních dnech odesílám stále více výukových a dekoračních pásů ABECEDAPOČÍTÁNÍ DO 20. Jak s nimi pracovat a co nejlépe je využít?

KDY?
Přirozený zájem o psaní se objevuje kolem 3,5 – 4,5 roku, o čtení o něco později. Schopnost vnímat množství je vrozená a děti projevují touhu počítat velice brzy. Pokud zachytíme jejich zájem a pomůžeme jej uspokojit, získají znalosti, které by se později musely pracně učit, snadno, lehce a rychle.

Pro malé děti je čtení, psaní a počítání fascinující hra, tyto dovednosti je okouzlují a touží se je naučit. Pokud jim pomůžeme, mohou je zvládnout snadno a rychle. Více v budoucím článku o senzitivních obdobích.
Pásy ABECEDA a POČÍTÁNÍ DO 20 jsou proto skvělou pomůckou (a pěknou dekorací) pro děti školkového věku, předškoláky a malé školáky.

JAK S PÁSY PRACOVAT?

 • Zpočátku je nutné naše jemné vedení. Ani se sebelepší pomůckou nemůže dítě od začátku pracovat samo.
  JE NA NÁS – zachytit zájem dítěte o určitou znalost, či dovednost – např. čtení, který ukazuje na připravenost dítěte k jejímu získání,
  – pomoci mu ji získat – nabídnout vhodné pomůcky,
  – předvést, jak s nimi pracovat,
  – poskytnout čas, prostor k samostatné práci
  – podporu a povzbuzení, je-li třeba.

PŘÍPRAVA NA ČTENÍ

a) Jednoduchou hrou POMÁHÁME DÍTĚTI SLYŠET HLÁSKY, Z NICHŽ SE SLOVO SKLÁDÁ.
„Máma – m á m a. Ema – e m a…” Hlásky vyslovujeme důrazně. Dítě si uvědomí, že slova se skládají z jednotlivých zvuků. Dítě zkouší totéž.
POMÁHÁME DÍTĚTI SLYŠET, KTEROU HLÁSKOU SLOVO ZAČÍNÁ.
„Máma – na začátku slyším m.” Hledáme další slova, která začínají stejnou hláskou.


!POZOR! Vždy vyslovujeme hlásku, ne její název – „m”, ne „em”

b) Práce s pásem.
UKÁŽEME, ŽE KAŽDÝ ZVUK – HLÁSKU MŮŽEME ZAPSAT URČITÝM ZNAKEM – PÍSMENEM.
Obrázky k jednotlivým písmenům dítěti pomáhají.
„Co je to?” „Pes.”
„Pes – co slyšíme za začátku? Pes – p.” Zároveň s důrazným vyslovením hlásky obtáhneme písmeno p ukazováčkem a vyzveme dítě, aby to zopakovalo.
Čím více smyslů dítě do učení zapojí, tím snadněji učení probíhá.

TIP Můžeme kreslit, nebo vystřihovat obrázky dalších věcí, rostlin, živočichů, osob… začínajících stejnou hláskou a lepit je k pásu.

PŘÍPRAVA NA PSANÍ

a) Jednoduchými hrami posilujeme

b) Práce s pásem.
Formát pásu umožňuje umístit pás tak, aby dítě na všechna písmena pohodlně dosáhlo a mohlo je obtahovat prstem. Při jejich obtahování si tvar písmen ukládá do mozku a snadno si zautomatizuje správný pohyb.
UKÁŽEME, PSACÍ PÍSMENA A JAK KAŽDÉ Z NICH NAPSAT
Na pásu je naznačený postup a směr tahů psacích písmen. Díky tomu se dítě učí psát písmena správně.

Opět obrázky k jednotlivým písmenům dítěti pomáhají.

„Co je to?” „Pes.”
„Pes – co slyšíme za začátku? Pes – p. Písmeno p se píše takto.” Zároveň s důrazným vyslovením hlásky obtáhneme psací písmeno p ukazováčkem podle naznačeného postupu a směru tahů a vyzveme dítě, aby to zopakovalo. Dítě tak zapojí do učení zrak, sluch i hmat – zrakovou, sluchovou i svalovou paměť. Učení proto probíhá snadno.

Malé děti touží psát velice brzy. Zvlášť lákavé je pro ně napsat své jméno. Proč jim nedopřát naučit se se zájmem a radostí něco, co by se později možná musely učit z donucení.

!POZOR! Děti už ve školkovém věku touží číst a psát – a dokáží to, ale velmi často zpočátku nevnímají rozdíly mezi písmeny a číslicemi zrcadlově otočenými: p – b, p – q, b – d, 6 – 9 … a často také zrcadlově píší, někdy i celá slova zprava doleva. Je to normální. Jejich mozek se čtení ještě nepřizpůsobil a vnímá otočená písmena jako stejná. Chce to čas 🙂

PŘÍPRAVA NA POČÍTÁNÍ

Už od narození dokážeme vnímat množství.
Pás pomůže dítěti díky názorným obrázkům a možnosti vybarvovat a ukazovat

 • naučit se pojmenovat počet,
 • spojit počet s číslem,
 • porozumět pojmu jednotka a desítka
 • pochopit číselnou řadu a to, že v ní každé následující číslo je právě o jednu jednotku větší.
  Díky možnosti obtahovat číslice
 • se snadno naučí psát jejich tvary správně.

a) Jednoduchými hrami s konkrétními předměty učíme dítě pojmy malý, velký, menší, větší, hodně, málo, všechno, něco, nic, více, méně, stejně…, počítáme předměty…

b) Práce s pásem.
Počítání. Počítat se dítě naučí na obrázcích. Ukážeme, jak počítat po jedné.
„Kolik tu máme tygrů? Spočítáme je – jeden dva, tři.”
Jak počítáme, dotýkáme se postupně obrázků. Každého obrázku se dotkneme PRÁVĚ jednou. Necháme počítat dítě. Vysvětlíme, že každého tygříka se musí dotknout, žádného nesmí vynechat a žádného nesmí spočítat dvakrát. Toto je třeba kontrolovat, dokud si postup nezautomatizuje.
Spojení čísla s počtem. Ukážeme číslo, které vyjadřuje počet.
– Ve spodní části necháme dítě spočítat tečky v rámečku. Je jich stejně jako obrázků?
– Tečky a odpovídající číslo si může dítě vybarvit stejnou barvou.
– Postupně počítáme skupiny obrázků a seznamujeme dítě s dalšími čísly.
Díky obrázkům může dítě čísla snadno porovnávat. „Koho je víc? Kluků, nebo holčiček?” „Které číslo je větší? Čtyři, nebo pět?”

TIP K číslu, se kterým dítě pracuje, může kreslit na kartičky obrázky, tečky, hvězdičky… v odpovídajícím počtu a například opakovaně použitelným lepicím tmelem je lepit k číslu. Po odlepení a zamíchání může kartičky znovu přiřazovat.

Seznámíme dítě s pojmem „jednotka”. Jeden obrázek je jedna jednotka.

Až dojdeme k deseti, seznámíme dítě s pojmem „desítka”. Dítě vidí, že desítka je deset jednotek a žádná další se už do rámečku nevejde. Chce-li přidat další obrázek, musí ho dát do dalšího rámečku. Vidí, že například jedenáct je jedna desítka a jedna jednotka.

Psaní číslic. Obtahováním číslic v naznačeném směru si dítě zautomatizuje správný pohyb a tvar číslic se rychle a správně naučí.

Další aktivity jsou na vás. Můžete pás využít k nácviku sčítání: „Kolik je tady dětí?” Odčítání: „O kolik více je holčiček než chlapečků?”…

JAK UPEVNIT PÁSY NA ZEĎ?

K upevnění doporučuji opakovaně použitelný lepicí tmel například U-tac – dobře drží a lze snadno odstranit bez porušení povrchu a zanechání skvrn.

Výukové a dekorační pásy ABECEDA a POČÍTÁNÍ DO 20 jsou vhodné do dětských pokojů i školkových a školních tříd. Více o nich najdete ZDE.

Jana Potůčková
Jako nadšená autorka učebnic s více než dvacetiletou praxí a neméně nadšená matka tří dětí vím, že právě rodiče mohou nejlépe pomoci svým dětem učit se lehce a s radostí. Mým posláním je ukázat Vám jak.Více informací o mně zjistíte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.