Máte doma předškoláčka?

Přejete si, aby mu škola šla od samého začátku? 

Aby ho bavila a nebyla pro něj (ani pro vás) zátěží? 

Aby tomu tak bylo, je třeba, aby dítě mělo před nástupem do školy dostatečně rozvinuté určité schopnosti a dovednosti.

Mimo jiné i ZRAKOVÉ A PROSTOROVÉ VNÍMÁNÍ.

Tomu můžeme naštěstí snadno pomoci:)

Pro ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ a úspěšný start dítěte ve škole je nutné, aby mělo dostatečně rozvinuté  

 • jednotlivé oblasti zrakového vnímání - vnímání barev, zaměřování pozornosti na určitý objekt, zrakové rozlišování, vnímání celku i částí, zrakovou paměť, schopnost sledovat očima řádek zleva doprava,
 • vnímání prostoru a schopnost správně používat pojmy označující prostorové vztahy.

Vyplatí se jim proto věnovat zvýšenou pozornost zavčas.

Naštěstí všechny tyto schopnosti můžeme velmi dobře podpořit a rozvíjet hrou.

 

EBook Z předškoláčka úspěšným školákem - 2. část  Zrakové a prostorové vnímání  navazuje na  1. část Motorika a grafomotorika, který byl věnován rozvoji především jemné motoriky a grafomotoriky a budování správných návyků pro psaní. Právě propojení zrakového vnímání s pohybem ruky a očí - s dostatečně rozvinutou motorikou - je nezbytné pro psaní a kreslení.

Jmenuji se Jana Potůčková. Jsem autorkou řady učebnic pro 1. stupeň ZŠ.

Vytvořila jsem pro Vás a Vaše děti soubor pracovních listů s informacemi, návody a náměty pro přípravu předškoláků. První část byla zaměřena na rozvoj motorických, grafomotorických a souvisejících schopností a dovedností, druhá je věnována rozvoji zrakového a prostorového vnímání předškoláků.

Tvorbě učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a didaktických her se věnuji už téměř 25 let. Z mých učebnic se za tu dobu učily tisíce dětí. Přípravou vhodných materiálů chci umožnit rodičům pomáhat svým dětem učit se snadno, lehce a s radostí. 


Tento eBook je věnován rozvoji zrakového a prostorového vnímání.

Co v eBooku najdete?
Pro Vás potřebné informace - jak postupovat, co sledovat a proč, návody a náměty - jak podpořit rozvoj potřebných schopností a dovedností, krátké motivační texty u každého pracovního listu.

Zjistíte

 • proč je důležité rozvíjet zrakové vnímání dětí,
 • které školní potíže vznikají při oslabení určité oblasti zrakového vnímání,
 • co by měl předškolák umět,
 • jak podpořit rozvoj jednotlivých oblastí zrakového vnímání,
 • proč je důležité rozvíjet prostorové vnímání dětí,  
 • které školní potíže vznikají při oslabeném prostorovém vnímání,
 • co by měl předškolák umět,
 • jak podpořit rozvoj prostorového vnímání,
 • jak pomoci dítěti porozumět a naučit se správně používat pojmy označující prostorové vztahy.

Pro dítě  - zábavné pracovní listy, které formou hry rozvíjejí zrakové a prostorové vnímání dětí a připraví je na čtení, psaní a počítání.

CENA eBooku  je 300 Kč včetně DPH. 

Neváhejte a začněte s přípravou na úspěšný vstup do školy teď hned. 

Dokud dítě "nic nemusí", dokud si na školu jen hrajeme, všechno jde snadno, dítě se učí ochotně a rádo.  Vše je jen zábava a hra. Tento kouzelný čas je dobré využít. 

Malá ukázka:

Rodiče najdou v eBooku informace, postupy a náměty potřebné k rozvíjení zrakového a prostorového vnímání dětí přirozenou, hravou a zábavnou formou.

Pro děti nabízí eBook 55 pracovních listů , které formou her a zábavných aktivit rozvíjejí schopnosti potřebné nejen pro čtení, psaní a počítání - speciálně sestavená domina, kvarteta, pexesa, doplňovačky....

... skládačky...

...bludiště... k rozvoji všech potřebných oblastí zrakového a prostorového vnímání.

Pracovní listy jsou vhodné pro předškoláky, případně žáky 1. tříd.
 
Pracovní listy mohou využívat i učitelé MŠ a ZŠ k zrakového a prostorového vnímání dětí.
Chcete-li využívat eBook pro potřeby školy, je třeba předem zakoupit hromadnou licenci.  Ebook je z právního hlediska považován za software. Zákon o autorských právech neumožňuje eBook šířit bez zakoupení hromadné licence (multilicence). Takovéto šíření je nelegální. S hromadnou licencí máte možnost neomezeně využívat pracovní listy při výuce, pro potřebu školy a jejích žáků a to výhradně v rámci školy.
Pro informace o hromadné licenci můžete napsat na jankapotuckova@seznam.cz. Ráda vám pomohu.

A úplně na závěr...

Čas, který věnujeme svým dětem nyní, jejich podpoře a rozvoji se nám mnohonásobně vrátí - v čase budoucím, v radosti z úspěchů, v spokojenosti a klidu, v síle našich vztahů. Stačí si jen hrát - třeba právě s veselými pracovními listy:)

Krásné hraní!