Proč a jak rozvíjet zrakové vnímání dětí?

Než jde dítě do školy, přemýšlí asi každý rodič o tom, jak mu to půjde. Pokud jste právě v této fázi, je tento článek právě pro vás 🙂

Školní úspěch, či neúspěch dětí se odvíjí od mnoha faktorů. Jak snadno, rychle a dobře zvládnou základní znalosti – čtení, psaní a počítání – závisí ve velké míře na úrovni jejich smyslového vnímání, poznávacích a pohybových schopnostech a jejich souhře.

Oblasti důležité pro čtení, psaní a počítání

 • zrakové vnímání,
 • motorika a grafomotorika,
 • prostorové vnímání,
 • sluchové vnímání,
 • vnímání času,
 • základní matematické představy a
 • řeč

se vyvíjejí postupně a rozvíjejí se hrou. Kolem šesti let bývají na dostatečné úrovni, aby bylo dítě schopné naučit se číst, psát a počítat – je zralé pro vstup do školy.

Co se děje, pokud se v některé oblasti dítě vyvíjí pomaleji?

Oslabení některé z oblastí, nebo její části se projeví potížemi při učení – zaměňováním písmen, číslic, zaměňováním jejich pořadí, pomalým učením se písmen, obtížnou orientací v textu … Dítěti pak učení nejde, proto je nebaví a ztrácí o ně zájem. Mohou vznikat další problémy- např. specifické poruchy učení.

Je možné předejít potížím? Jak?

Ano. Cíleným rozvíjením těchto – pro úspěšnost dítěte důležitých oblastí vhodně zvolenými hrami a činnostmi, nabízením úkolů – např. pracovních listů, které mu v rozvoji pomohou.

Aby byla naše pomoc efektivní, nesmíme postupovat náhodně. Je třeba vědět, co, jak a proč dělat, mít k dispozici potřebné hry a úkoly a vědět, jak s nimi pracovat.

Kde získat potřebné informace a vhodné hry a úkoly pro děti?

Zde je možností více. Můžete se vrhnout na odbornou literaturu.

Touto cestou jsem šla já. Dodnes mám vedle postele kromě některé z detektivek Agathy Christie i solidní hromadu čtiva tohoto ražení a obojí louskám s největším potěšením. Vzhledem k mé profesi autorky učebnic je to ale asi celkem pochopitelné.

Chcete-li zjistit podstatné rychleji, využijte například Z předškoláčka úspěšným školákem – soubor k rozvoji oblastí důležitých pro úspěšný vstup do školy – sestavený speciálně pro rodiče a děti.

Najdete zde informace pro rodiče

 • proč je potřebné tu kterou oblast rozvíjet,
 • co přesně by mělo dítě v té které oblasti umět,
 • jak jednoduše ověřit, zda umí, nebo ne,
 • jak kterou oblast posilovat a
 • které společné činnosti, hry, pomůcky… rozvoji pomáhají

uvedené stručně, jasně a výstižně – pro srozumitelné a rychlé seznámení s problematikou. Další část tvoří zásoba pracovních listů k rozvoji dané oblasti. Pracovat s nimi je snadné, časově nenáročné a zábavné – pro dítě i pro rodiče.

Jak postupovat?

Dítě by nemělo mít pocit, že se učí, nebo dokonce něco dohání – mělo by si hrát, bavit se, zkoušet a tím přirozeně rozvíjet a posilovat své schopnosti a dovednosti. Je to možné, protože rozvojové hry a úkoly děti baví. Často jde o hry, které dítě zná, upravené pro potřebu rozvoje té které oblasti.

Každé dítě je jiné. V něčem může být napřed, jinde pozadu. Je třeba si všímat, co mu jde a co ne, pozorovat, zda zvládá to, co by zvládat mělo a nabízet úkoly odpovídající jeho schopnostem v dané oblasti. Tato zásada je pro úspěch věci důležitá, proto ji stále opakuji. Úkol nesmí být příliš snadný, aby dítě nenudil, ani příliš obtížný, aby je neodradil. Měl by mít v sobě vždy malý kousek nového – výzvu, kterou ale dítě dokáže zdolat. Po malých krocích obtížnost zvyšujeme a tím umožňujeme dítěti zdokonalovat se, naučit se vždy něco nového, ale i uspět. Taková práce je bude bavit, proto v ní bude chtít pokračovat. Toto je princip jednoduchého, přirozeného učení.

Zde můžeme, my rodiče, kteří máme na rozvoji dítěte největší zájem a nejlépe je známe (můžeme je pozorovat v různých situacích, při různých činnostech), svým dětem velice pomoci.

Rozvoj zrakového vnímání a zrakové paměti

Postupně se budu věnovat rozvoji všech oblastí potřebných pro úspěšný start ve škole. Dnes to bude zrakové vnímání. Všechny výše uvedené zásady platí i pro rozvoj zrakového vnímání.

Dostatečně rozvinuté zrakové vnímání

 • vnímání barev,
 • celku a částí,
 • schopnost zrakového rozlišování,
 • dobrá zraková paměť,
 • schopnost sledovat řádek zleva doprava, stránku shora dolů

– je nezbytné pro zvládnutí čtení, psaní, počítání i dalšího učiva.

Oslabení kterékoli jeho části má negativní dopad i na výsledky ve škole.

Které školní potíže mohou souviset s oslabeným zrakovým vnímáním?

Je jich celá řada – potíže s orientací v sešitě, záměny písmen, číslic a znaků, které se liší jen v detailu, nebo otočením, potíže se sestavováním slov, vět, příkladů, pomalé tempo při učení se písmen, pomalé a chybné čtení, psaní, počítání…

Řešení

Jak je uvedeno výš, potížím můžeme předejít rozvíjením zrakového vnímání – všech jeho částí pomocí her a úkolů. Najdeme je v pracovních listech pro předškoláky.

 

Rozvoji zrakového vnímání je věnovaná  2. část souboru.

Vyzkoušejte

Z předškoláčka úspěšným školákem – 2. část Zrakové a prostorové vnímání – úkol rozvíjí zrakové vnímání barev, rozlišování obrázků lišících se velikostí a otočením, vnímání částí a celku. Hra na principu skládačky podporuje schopnosti, které bude dítě potřebovat pro rozlišování písmen, skládání slov z písmen, vět ze slov, čísel z číslic…

Skládačku si můžete stáhnout kliknutím na následující odkaz pracovní listy pro předškoláky – zrakové a prostorové vnímání 1

To, jak našim dětem škola půjde, máme do značné míry v rukou my. Než do ní nastoupí, „o nic nejde“ a učení je jen hra. Hra, která ale má velký význam pro jeho budoucnost. Využijme tedy tento kouzelný čas k jeho (i našemu) prospěchu 🙂

Krásné hravé dny vám i vašim dětem.

 

 

Jana Potůčková
Jako nadšená autorka učebnic s více než dvacetiletou praxí a neméně nadšená matka tří dětí vím, že právě rodiče mohou nejlépe pomoci svým dětem učit se lehce a s radostí. Mým posláním je ukázat Vám jak.Více informací o mně zjistíte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.