Půjdu do školy! :)

Tisíce dětí se letos stanou novými školáky. To je velká věc a pozornost, zvlášť když se to týká našeho dítěte, je zcela namístě. Dnes tedy o tom, co je nutné, aby dítě mohlo nastoupit do školy a aby se z předškoláčka mohl stát úspěšný školák.

Vzpomínám si, jak jsem se chystala do školy já – nadšení veliké. Už rok jsem tahala na zádech starou aktovku a vyučovala plyšové medvědy a zajíce. Zkrátka nadšenec. Když šly do školy moje holky, nakupovala jsem haldy procvičovacích sešitů a knížek, do kterých s velkou vervou a nasazením, k mé nemalé radosti, čmáraly, a já napsala pro svoji první holčičku slabikář, který, jak už to tak bývá, stihl až tu druhou. Zkrátka a dobře – u nás si přerod předškoláčka v dítě školou povinné náležitě užíváme.

Tím rozhodně nechci říct, že by takhle měli šílet všichni – co také s tolika slabikáři? – ale jistá pozornost je, jak jsem už psala, zcela oprávněná a určitě se vyplatí.

Kde a kdy začít?

Jak zjistit, že je dítě dobře připravené a zná všechno, co bude nutně potřebovat? Jak zjistit, co je potřeba doladit? A jak ladit?

Existuje mnoho knížek a materiálů pro děti na procvičování toho i onoho. Jsou fajn. Existuje mnoho knih i pro rodiče. Já jsem ale jako rodič postrádala toto všechno tak nějak dohromady – pro mě vysvětlení co, jak a proč a hry pro děti pěkně u toho. Chtěla jsem zkrátka vědět, proč dělat právě to, co mi radí, co by tomu mělo předcházet a co navazovat a mít hned materiál, který by kýženou znalost mým dětem předal a to pokud možno hezky vesele. A všechno stručně a jasně. Mám ráda systém a nebudeme přece pořád jen ležet v knihách – chce to i čas na život!

Dnes mají dvě z mých dcer už diplom v kapse a třetí brzy začne vyhlížet vhodnou „vejšku“. Všechno to vymýšlení her, naslouchání, vysvětlování, povídání, ukazování – všechno to mělo smysl a navíc – všechno to bylo a je strašně fajn. Tohle bezpečně vím, a tak jsem si řekla, že udělám to, co jsem kdysi postrádala, pro vás a vaše děti. Systematicky, přehledně, stručně a jasně – abyste vy neztráceli čas a aby děti mohly při hře doladit vše, co budou potřebovat. Protože, jak víme, ÚSPĚCH PŘEJE PŘIPRAVENÝM.

V mém minulém článku První předpoklad úspěchu (nejen) v učení. Znáte jej? jsem vlastně začala.

Psala jsem o tom nejdůležitějším v učení – nadšení a zájmu – a jak zařídit, aby dítě zájem mělo, ať už se má naučit počítat do dvaceti, násobilku, nebo třeba prvouku. Dnes budu pokračovat výčtem předpokladů nutných pro to, aby se dítě školákem stát mohlo, protože na školu musí každé dítě nejdříve dozrát. A to je to, čeho se někteří rodiče obávají.

Je dost zralé? Nebyl by lepší odklad?

Tím se dnes budeme zabývat.

Aby mohlo dítě úspěšně zvládat školu, musí mít zájem a nadšení (nebo nás, či někoho jiného, kdo jej v něm probudí) a

…musí být fyzicky, psychicky a sociálně zralé.

1) Je zralé fyzicky – neboli tělesně?

Je, pakliže je zdravé a vzrůstem odpovídá šesti letům věku, neboť velmi drobné, slabé, či často nemocné děti se brzy unaví a to ohrožuje jejich školní úspěšnost.

Orientačně to tedy znamená, že dítě, které jde do školy

 • má vážit kolem 20 kg, měřit kolem 120 cm (je ale třeba zohlednit rodinné dispozice),
 • dosáhne si pravou rukou na levé ucho přes hlavu – splňuje takzvanou „filipínskou míru“ (tradiční znak fyzické zralosti, kterému dnes už není přikládána taková váha jako dříve),
 • začala u něj výměna mléčných zubů za stálé,
 • má dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku, aby zvládlo psaní (o motorice příště),
 • má jasno, zda je pravák, či levák.

2) Je zralé psychicky – neboli duševně?

Psychická zralost zahrnuje více oblastí

 • vyspělost rozumovou – myšlení, logické úvahy, předpočetní představy …,
 • vyspělost smyslovou – dostatečnou úroveň zrakového a sluchového vnímání,
 • pozornost, schopnost soustředit se 5 až 10 minut, vydržet určitou dobu věnovat se jedné činnosti…
 • paměť – schopnost převyprávět jednoduchý příběh, zapamatovat si krátkou básničku…
 • řečové schopnosti – dostatečně velkou slovní zásobu, schopnost smysluplně se vyjadřovat…,
 • určitou schopnost ovládat své pocity (ostych, strach, hněv…), zvládat nové povinnosti, respektovat autoritu učitele, spolupracovat a vycházet s ostatními dětmi, pracovat samostatně…

3) Je sociálně zralé?

Sociální zralost je pro vstup do školy velmi důležitá.

Dítě by mělo zvládat

 • odloučení od rodiny (na dobu vyučování, pobytu v družině, školní akce…),
 • pracovat podle pokynů,
 • spolupracovat s ostatními,
 • zvládnout i případný neúspěch,
 • dokončit započatou práci,
 • umět se postarat o své věci,
 • dokázat se samo obléci, obout, jíst příborem…
 • dodržovat základní zásady hygieny,
 • umět se chovat k dospělým i dětem (vědět, jak koho pozdravit, umět se zeptat, omluvit se, požádat…),
 • znát své jméno, příjmení, věk a adresu bydliště…

A co dál?

O motorice i jednotlivých oblastech psychické zralosti, o tom, co je nutné, aby dítě znalo a umělo, než půjde do školy, jak případné restíky dohonit a zábavně procvičit, aby na ně čekal ve škole pokud možno jen  úspěch, radost a pohoda, budu postupně psát. Zároveň budu vkládat eBooky, v nichž vy najdete stručně a přehledně „co, jak a proč“ je třeba znát a vaše dítě hry a zábavné pracovní listy, které mu pomohou vše potřebné procvičit a zvládnout.

Pracovní list z chystaného eBooku Rozvoj motoriky a grafomotoriky.

Pokud nechcete přijít o žádnou z informací...

Pokud nechcete přijít o žádnou z informací týkajících se zápisu, přípravy dítěte na úspěšný vstup do školy, nebo o zábavné materiály rozvíjející potřebné schopnosti dítěte a chcete se seznámit se základními principy jednoduchého učení, kdy se dítě učí přirozeně a v pohodě, stáhněte si zdarma eBook Jednoduché učení, aneb jak pomoci svému dítěti učit se lehce a snadno. KLIKNĚTE ZDE.

 

Příští týden bude řeč o motorice a grafomotorice, které jsou nutné nejen pro psaní.

Zjistíte, které pohybové dovednosti by měl mít budoucí prvňáček, co dělat, aby měl ručky co nejšikovnější, jak je uvolňovat, aby mu šlo dobře psaní, jak zjistit, zda je pravák, či levák, jak na čáry, vlnky, obloučky a smyčky, jak držet tužku a sedět u stolu, aby ruka, hlava a záda nebolely… i hry a hravé pracovní listy.

Krásný den Vám i Vašim dětem Jana

 

 

 

 

 

 

Jana Potůčková
Jako nadšená autorka učebnic s více než dvacetiletou praxí a neméně nadšená matka tří dětí vím, že právě rodiče mohou nejlépe pomoci svým dětem učit se lehce a s radostí. Mým posláním je ukázat Vám jak.Více informací o mně zjistíte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.