PRÁZDNINY – ČAS (BEZ) UČENÍ

Prázdniny jsou v plném proudu a škola a učení jsou zakázaná slova.
Přesto…

Minulý týden jsme jely s mojí prostřední navštívit další dvě dcery, které vedou na Vysočině kreativní tábor v malebné vesničce, kde všechny silnice končí. Signál žádný, žádná domluva. Vystoupily jsem z auta s tím, že se vydáme za dětským štěbetáním. Najednou odkudsi vyběhla holčička, proběhla houštím kopretin, vynořila se na louce na vršku kopce a rozběhla se dolů. Běžela jako blesk, nožky jí jen kmitaly, ruce dychtivě rozpřažené, jako by do nich chtěla chytit celý svět. Pod kopcem žuchla do trávy a okamžitě v ní začala cosi velice soustředěně pozorovat.

Kouzlo – léto, modré nebe a zelenou trávou mezi kopretinami běžící malá víla. Ztělesnění radosti, volnosti, svobody, nadšení a okouzlení nekonečným, zajímavým a zatím nepoznaným světem – dobrodružství prázdnin. Tak si je pamatuji. Jako nekonečnou svobodu, nadšení a touhu to všechno kolem – tolik zajímavé a nové – poznat a objevit – učit se.

A tak prázdniny, i když jsou školy zamčené (nebo právě proto) jsou dobou velkého, zábavného a nenahraditelného učení.

Nevím, co malá víla pozorovala v trávě pod kopcem. Možná berušku, kobylku, nebo voňavou mateřídoušku. Rozhodně ji to viditelně fascinovalo. To, ať už cokoli, se před ní náhle zjevilo, zaujalo ji a dávalo možnost pozorovat, objevovat, vnímat všemi smysly i celým srdcem. Takovému učení nemůže nic konkurovat – žádný obrázek, výklad, učebnice, ani zapojení sebemodernější techniky.

O prázdninách se děti mohou rozvíjet přirozeně.

  • Mohou snít a odpočívat, což je potřebné pro dobré fungování mozku i rozvoj kreativity.
  • Nové zážitky, cesty, výlety, pobyt v přírodě… jim poskytují množství nových podnětů a vyvolávají jejich zájem.
  • Dostatek času jim umožňuje pozorovat, zkoušet a zkoumat, poznávat, objevovat, učit se.
  • Nebrzdí je tlak, spěch, strach, ani stres.
  • Mohou se zajímat o to, co je zaujme, vlastním tempem, bez strachu z omylů zkoušet a zkoumat. Omyl se naopak stává pobídkou zkusit věc znovu, jinak, najít řešení.

O prázdninách se děti učí přirozeně a radostně.

Kolik se toho naučí záleží…

… na nás.

Bohatství okolního světa je jednou stránkou – nabídkou. Tou druhou, podstatnou pro rozvoj dítěte, je prostředník – někdo, kdo dítěti vysvětlí „záhadu”, která je zajímá, kterou ale samo nerozluští, kdo mu ukáže cestu.

Malé dítě, které se učí mluvit, potřebuje dospělého,

  • který mu dá najevo svůj zájem – očním kontaktem,
  • který mu dá signál, že mu chce něco předat – vlídným tónem hlasu,
  • který je naučí nové slovo – ukázáním prstem na věc a jejím pojmenování
  • a toto vše bude trpělivě opakovat, dokud dítko nové slovo zdárně nezařadí do svého slovníku.

Takto, třebaže si to možná neuvědomujeme, učíme své děti mluvit všichni.

Další učení vyžaduje podobný rituál – zájem, vlídnost, sdělení informace a ochotu pomoci znovu, je-li třeba.

Učení chce čas (pro každého jiný)

…. a toho o prázdninách máme přece jen více než jindy. A pak babičky, dědečkové, tety a všichni, kteří se těší a nemohou dočkat, až naše beruška, nebo brouček k nim zavítají. My všichni se můžeme stát průvodci dítěte na jeho dobrodružné objevné výpravě, protože toho tolik víme, tolik mu můžeme předat a tolik se spolu s ním můžeme ještě naučit.

Prázdniny jsou zkrátka ideální dobou k velkému a radostnému učení i k přípravě na to, co přijde (není tak složité zorganizovat výlet, vybrat hru, číst společně knížku, které poskytnou pár pro budoucí školní rok užitečných informací).

O prázdninách je také čas doplnit to, co už by dítko znát mělo, ale co ještě drhne.

Zdá se vám, že váš budoucí prvňáček nemá dostatečně uvolněnou ruku?  Bojíte se, jak mu půjde psaní? Dělala dítěti minulý školní rok potíže násobilka? Vyjmenovaná slova? …

Bohužel, co dělalo potíže před prázdninami, bude je dělat i po nich. Nezvládnuté učivo znemožňuje zvládnout učivo nové a problémy se začnou nabalovat. Jediným řešením je doučit a dokonale procvičit, co dítě potřebuje.

Jak na to, aby dítě neprotestovalo?

Vesele a zábavně.
Sloupců příkladů a diktátů si děti užily dost ve škole. S nadšením by je asi nepřijaly. My ale, pokud chceme dítě cokoli doučit, určitou míru nadšení pro věc z jeho strany potřebujeme.

Jsou prázdniny – doba her. Hry jsou tím, co děti baví. Nejsnadněji proto doučíme, co je třeba, s dobrou didaktickou hrou. Zdrojů najdete spoustu, můžete si vymyslet i své vlastní hry, nebo ušetřit čas a využít některé z mých

Mnoho her obsahují i další eBooky  na stránkách Jednoduchého učení.

Nikde není psáno, že učení musí být mučení. Může to být i zábava, dobrodružství a hra.

Prázdniny mohou být dobou velkého, nadšením a radostí provázeného rozvoje. Aby tomu tak bylo, je velkou výzvou pro nás, rodiče.

Přeji krásné prázdniny plné společných objevů, her a radosti Jana Potůčková

Jana Potůčková
Jako nadšená autorka učebnic s více než dvacetiletou praxí a neméně nadšená matka tří dětí vím, že právě rodiče mohou nejlépe pomoci svým dětem učit se lehce a s radostí. Mým posláním je ukázat Vám jak.Více informací o mně zjistíte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.