Pracovní listy pro rozvoj zrakového rozlišování ke stažení

Minulý týden jsem v článku Proč si děti někdy pletou písmena? Co s tím můžeme dělat? psala o důležitosti zrakového vnímání pro úspěšné zvládání nejen školních povinností a o možnostech zrakové vnímání dětí rozvíjet.

Slíbila jsem  Vám připravit sadu pracovních listů zaměřených na jednu část zrakového vnímání, a to na zrakové rozlišování, které je nutné k tomu, abychom věci, obrázky, či znaky dokázali rozlišit, abychom viděli rozdíly, byť i nepatrné, kterými se liší například písmena, či číslice. A abychom díky této schopnosti dokázali mimo jiné i číst, psát a počítat, zvládat učení snadno a jednoduše.

Sadu si můžete zdarma stáhnout zde: Zrakové rozlišování detailu a otočených tvarů

Dnes tedy malý článek s velkou přílohou.

V příloze najdete 10 cvičení pro předškoláky a malé školáky, která jsou zaměřena na zrakové rozlišování obrázků, abstraktních tvarů, písmen a číslic.  S nimi můžete orientačně zjistit

  • jak je vaše dítě na tom s rozlišováním výrazně, i méně výrazně se lišících obrázků, či znaků,
  • zda dokáže rozlišit i ty, mezi kterými je rozdíl jen v detailu,
  • jak lehce se orientuje ve složitějším obrázku,
  • zda dokáže rozlišit otočené tvary.

Ve cvičeních bude dítě pracovat i s písmeny a číslicemi. Nemusí je ale znát. Jde pouze o tvary, u kterých má zjistit, zda jsou stejné, nebo ne.

Na každé stránce, kterou si případně vytisknete, je více cvičení. Plnost stránky může dítě rozptylovat. Proto můžete stránku rozstříhat na jednotlivá cvičení a dávat je dítěti postupně.

Pomůcka pro rozlišování otočených obrázků a znaků 🙂

Někdy bývá pro děti obtížné najít rozdíl u otočených, ale jinak stejných obrázků, nebo znaků.

Můžeme jim pomoci, když u obrázků otočených horizontálně na horní okraj stránky nakreslíme například velký červený puntík a na spodní okraj stránky velký modrý puntík. Následně je pak vedeme například takto: „Šipka ukazuje nahoru na červený puntík.“ Nebo: „Šipka ukazuje dolů na modrý puntík.“ …

 

 

U obrázků otočených vertikálně nakreslíme červený puntík před řádek a modrý za řádek.  Vedeme dítě například takto: „Pejsek se dívá vlevo na červený puntík.“ Nebo: „Pejsek se dívá vpravo na modrý puntík.“

 

 

Jak využít složitější obrázky ?

Příkladem složitějšího obrázku je obrázek k měsíci prosinec z připravované pomůcky PRVOUKA HROU – ČLOVĚK A JEHO SVĚT, který můžete využít nejen k rozvoji zrakového rozlišování, jak je u cvičení uvedeno, ale například si nad ním můžete povídat o přírodě, počasí a činnosti lidí v této části roku, jak chodí oblečení, které svátky slaví, co dělají děti… doplňovat a prohlubovat tak znalosti dítěte, které pak využije ve škole. Můžete také obrázek rozstříhat na části a nechat dítě, aby jej zpětně skládalo. Počet částí můžete postupně zvyšovat. Dítě tak bude posilovat další významnou složku zrakového vnímání – schopnost zrakové analýzy a syntézy – vnímání nejen celku, ale i jeho částí. Tato schopnost je nezbytná při rozkládání slov na slabiky a hlásky, skládání slov ze slabik a hlásek, vět ze slov, čísel z číslic…

Mé dcery podobné hry milovaly. Rády „luštily hádanky“ a s nadšením přicházely na kloub všem těm zapeklitým záhadám. Her pomáhajících rozvíjet zrakové vnímání je mnoho a většinou děti baví. Jejich výhodou je, že u nich platí nejen známé „kdo si hraje, nezlobí“, ale i „kdo si hraje, ten se rozvíjí“, což není k zahození.

Přeji Vám i Vašim dětem krásný den a příjemnou zábavu nad  těmito i jinými „zapeklitými“ úkoly.

Jana Potůčková

Jana Potůčková
Jako nadšená autorka učebnic s více než dvacetiletou praxí a neméně nadšená matka tří dětí vím, že právě rodiče mohou nejlépe pomoci svým dětem učit se lehce a s radostí. Mým posláním je ukázat Vám jak.Více informací o mně zjistíte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.