Pomozme dětem k úspěchu tím, že je naučíme dívat se

Možná namítnete, že to je zbytečné, že to umí samy od sebe. Ale není tomu docela tak. Dívat se a dívat se může být rozdíl.

Když jsem byla docela malá, hluboko pod školní docházkou, měla jsem hračku, kterou jsem milovala tak, že si ji dodnes živě pamatuji. Vlastně to byla spíš věc – babiččino závaží k miskovým vahám.

Mosazná závaží s maličkými kulatými držátky, od nejmenších po velká, byla v dřevěné krabičce. Každé závaží mělo své místo vysoustružené do dřeva přesně podle jeho velikosti. Fascinovalo mě znovu a znovu vracet jednotlivá závaží, která jsem před tím vyndala a zamíchala, na správné místo. Když jsem se spletla, protože mezi závažími byl jen malinký velikostní rozdíl, závaží se do otvoru nevešlo, nebo mu byl lehce velký. Když jsem je poskládala správně na jejich místo, cítila jsem se úžasně. Všechno bylo tak, jak mělo být.

Výborně jsem se bavila a vůbec jsem netušila, že právě rozvíjím své zrakové vnímání, což mi bude za pár let velice k dobru, protože…


…úroveň smyslového, tedy i zrakového vnímání ovlivňuje rozvoj našeho myšlení a intelektu.


Děti vnímají a zaznamenávají svými smysly – zrakem, hmatem, sluchem, čichem a chutí všechno, co je obklopuje. To smysly je jako první informují o pro ně neznámém a cizím prostředí, do kterého se narodily. Tak vznikají základy, na kterých budou později stavět. Smyslové vnímání je tedy jedním ze základních způsobů poznávání.


Nejdříve smysly, až pak rozumem poznáváme svět.


Úroveň smyslového vnímání ovlivňuje mimo jiné i schopnost číst a psát i schopnost počítat. Jednoduše řečeno – naše úspěšnost, tedy i úspěšnost našich dětí, ve velké míře závisí na tom, jak dobře se dokážeme dívat, poslouchat, cítit a vnímat.


Nejvíce informací získáváme zrakem.


Zrakem získáváme informace o barvě, velikosti, tvaru, lesku, či matu, poloze… objektů, které nás obklopují. Na jejich základě můžeme objekty rozlišovat, porovnávat, zjišťovat, zda jsou stejné, či se liší a v čem. Můžeme je třídit a seskupovat podle jedné či více vlastností, můžeme se orientovat v prostoru…


Dostatečně rozvinuté zrakové vnímání je předpokladem pro úspěšné čtení a psaní písmen, slov, vět i číslic.


Proto je také posuzováno jako důležitý faktor školní zralosti při zápisu do školy. Díky němu dokážeme odlišit b od d, 6 od 9, orientovat se na stránce, složit z písmen slovo a ze slov větu a naopak a mnoho dalšího.


Zrakové vnímání se od narození rozvíjí a zpřesňuje a my tento rozvoj můžeme ovlivnit.


Čím bude zrakové vnímání dítěte lepší, tím více informací získá, tím lépe se bude orientovat i snadněji učit. Vývoj zrakového vnímání můžeme podpořit vhodnými činnostmi – u dětí hlavně vhodnými hrami a pomůckami přiměřenými jejich schopnostem.

Informace lze najít v literatuře o rozvoji dětí, na internetu, nebo v eBooku Jednoduché učení – rozvoj zrakového vnímání, který kromě nezbytné trošky jednoduché teorie nabízí návody, jak jednoduše, krok za krokem v souladu s věkem a stupněm vývoje dítěte rozvíjet jeho zrakové vnímání pomocí vhodných činností, her, předmětů běžné denní potřeby a přiložených pomůcek k vytištění.

Pokud chcete podpořit rozvoj zrakového vnímání svého dítěte a tím i jeho budoucí úspěšnost a jednoduché učení, neváhejte. Je to snadné a zábavné.

Přeji Vám mnoho úspěchů, radosti a krásných zážitků

Jana

 

 

 

 

Jana Potůčková
Jako nadšená autorka učebnic s více než dvacetiletou praxí a neméně nadšená matka tří dětí vím, že právě rodiče mohou nejlépe pomoci svým dětem učit se lehce a s radostí. Mým posláním je ukázat Vám jak.Více informací o mně zjistíte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.