Je třeba věnovat pozornost přípravě předškoláka? Co můžeme udělat pro úspěšný vstup dítěte do školy?

Jsou děti, které jdou do školy a umějí číst i počítat, plavat a lyžovat, nebo se vyznají ve sluneční soustavě lépe, než se vyzná kdekterý dospělý. Některé toho znají opravdu hodně. Některé méně. Jsou první malí géniové? Čím to je? A co můžeme udělat, aby vstup našeho dítěte do školy byl úspěšný?

Každý jsme jiný – to nezměníme.

(A je to jen dobře. Jaká hrůza, kdyby se svět skládal jen a pouze například z geniálních matematiků :))
I každé dítě je jiné. Každé je jinak pozorné, jinak rychlé, jinak vnímavé, má nadání na něco jiného, něco jiného je zajímá…

Každé dítě vyrůstá v jiném prostředí, proto se liší

podněty, se kterými se setkává,
pozornost a pomoc okolí, které se mu dostává,
podmínky dané trpělivostí, klidem, spěchem, tlakem, zájmem, nezájmem, nároky… okolí.
Proto se liší i druh, množství a kvalita znalostí a dovedností, které dítě získá před vstupem do školy.

Prostředí vytváříme my. Jsme to my, kdo může dítěti pomoci, aby jeho start ve škole byl úspěšný.

Co dělat, když se škola blíží?

Než jde dítě do školy, získá s naší pomocí obrovské množství znalostí a dovedností. A všechny se mu budou dříve, či později hodit. Některé znalosti a dovednosti jsou ale pro úspěšný vstup do školy potřebnější než jiné. Proto je dobré se v měsících před nástupem do školy zaměřit právě na ně.

Jde především o rozvoj a posílení
– grafomotoriky,
– zrakového vnímání,
– základních matematických představ,
– řeči a myšlení,
– sluchového vnímání a
– prostorové a časové orientace,
které jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí psaní, čtení a počítání.

Dítě se učí hrou.

Množství znalostí a dovedností, které dítě za pár let svého života zvládlo je neuvěřitelné. Přesto se všechno naučilo lehce, snadno, přirozeně – hrou. Zájem a hra – dvě kouzelná slova snadného učení.

Jak postupovat při rozvoji potřebných dovedností?

Důležitým předpokladem úspěchu je

zájem dítěte – můžeme vzbudit motivací přiměřenou jeho věku,
hravá, zábavná forma úloh – podporuje zájem o učení,
vyhnout se „učení” a drilu – mohou vyvolat nechuť dítěte,
soustředění dítěte – pracujeme v době, kdy je dítě odpočaté a má zájem,
přiměřená doba práce – lépe kratší – dokud se dítě soustředí – a častěji,
dostatečný čas – na promyšlení a zvládnutí úkolu vlastním tempem,
vnímání i dílčích úspěchů a společná radost nich,
opakování – pro upevnění dovedností – vždy trošku jinak a vždy zábavně,
postupovat krůček po krůčku, podle toho, jak dítě zvládá a

umožnit dítěti uplatnit všechno, co se naučilo.

Které aktivity rozvíjejí schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do školy?

Řada jednoduchých aktivit a her – kreslení, stříhání, vytrhávání a další rukodělné činnosti, práce se stavebnicemi, skládačkami, jednoduché logické úkoly, řazení, počítání, společné čtení, povídání si nad obrázky, jednoduché pohybové hry…. dítě rozvíjí a připravuje na školu. Ucelený systém průpravy najdeme v pracovních listech pro předškoláky.

K rozvoji potřebných schopností a dovedností je možné využít na principu hry vytvořené pracovní listy pro předškoláky, které představují ucelený systém průpravy.

Obsahují návody pro dospělé, vhodnou motivaci a hravé úkoly pro děti. Je možné je využít jako inspiraci k dalším rozvojovým aktivitám s dětmi.

Na psaní připravují děti Pracovní listy pro předškoláky – Z  předškoláčka úspěšným školákem. Jak na to? – 1. část Motorika a grafomotorika .

Rodiče zjistí, co by měl předškolák umět, co je třeba sledovat, co dělat, jak poznat, zda je dítě pravák, či levák, jak má dítě správně sedět u pracovního stolu, aby si chránilo zdraví, jak držet správně tužku, či pero, jaké jsou nejčastější chyby, jak uvolňovat ruku, jak připravit dítě na psaní, jak rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku, koordinaci oko – ruka, sluchové a zrakové vnímání, pozornost… Dětem umožní rozvíjet potřebné schopnosti hrou. Více ZDE.

Příprava předškoláčků není časově, ani jinak náročná. Zvláště s pracovními listy ji lehce zvládne každý. Před nástupem do školy se většina dětí učit chce, jsou zvídavé a nadšené. Bylo by škoda toho nevyužít a neumožnit jim co nejlepší start do nové etapy života. Čas, který jim nyní věnujeme, se nám i jim mnohonásobně vrátí v čase ušetřeném později, v radosti z pěkných známek i ze společných příjemně strávených chvil.

Další pomůcky, návody a hry najdete na 👇
https://jednoducheuceni.cz/prehled-pomucek-her-a-postupu-…/ 

Krásný den a veselé učení:)

Jana Potůčková
Jako nadšená autorka učebnic s více než dvacetiletou praxí a neméně nadšená matka tří dětí vím, že právě rodiče mohou nejlépe pomoci svým dětem učit se lehce a s radostí. Mým posláním je ukázat Vám jak.Více informací o mně zjistíte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.